TẤM LỢP LYSAGHT® TRIMDEK® OPTIMA™

LYSAGHT® TRIMDEK® OPTIMA™ là tấm lợp có gân tăng cứng dọc theo sóng thung lũng, với chiều dài được cắt theo yêu cầu nên chỉ cần sử dụng một tấm lợp từ đỉnh mái xuống máng xối hoặc chạy dọc toàn bộ chiều cao vách mà không cần nối tấm lợp.

Chiều rộng hữu dụng của độ phủ: 1015mm
Chiều cao sóng: 28.5mm
Độ dốc mái tối thiểu: 5%
Danh mục: